Zo ga ik met je privacy om.

⏱ Leestijd: 10 minuten.

Privacystatement

Wie ben ik?

Ik, Rob van Jaarsveld namens vonjot.nl, gevestigd aan Elsenstraat 6a 5763AP Milheeze, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rob van Jaarsveld (vonjot.nl), Elsenstraat 6a, 5763AP Milheeze, tel. +31 6 5242 8346.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk alleen je email adres als je jezelf aanmeldt als volger van mijn blogs. Social media plugins verwijzen rechtstreeks naar de persoonlijke accounts van de gebruiker zelf; ik sla hierbij geen gegevens van de gebruiker op. Indien je informatie opvraagt via deze website of een reactie onder een artikel wilt plaatsen worden de getoonde gegevens opgeslagen in de database en alleen gebruikt om te kunnen communiceren over de gevraagde info of reactie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over de kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via rob@vonjot.nl, dan verwijder ik deze informatie waar mogelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vonjot.nl) tussen zit. Vonjot.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
 • WordPress en Elementor Pro, met relevante plugins welke hierdoor worden ondersteund.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek geen gegevens uitsluitend aan derden, en doe dit alleen aan de bevoegde instanties als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik gebruik functionele-, analytische- en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit, omdat deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vonjot.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou via de website heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rob@vonjot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw eigen privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rob@vonjot.nl

Externe en third-party plugins

Bron: WordPress

 • WordPress is een online, open source platform dat fungeert als blogging tool en content management systeem (CMS). Het is één van de meest makkelijke en krachtige platformen die er zijn. In 2013 draaide al liefst 60 miljoen websites op WordPress, wat het tot het populairste platform op het internet maakt.

Bron: Elementor Professional

 • Elementor is een page builder voor WordPress met een drag en drop interface. Dit houdt in dat u met Elementor geavanceerde pagina’s voor uw website kunt maken, zonder een enkele regel code te schrijven. Elementor is erg populair en heeft dan ook al meer dan 1 miljoen actieve gebruikers binnen de WordPress repository.

Bron: Rank Math SEO

 • Rank Math is the swiss army knife of SEO tools for WordPress. It gives you complete control over your entire website’s on-page SEO.

Bron: UsageDD

 • UsageDD allows administrators to monitor the resource usage of their WordPress installation. It will add a small box at the bottom center of each page, only visible to administrators, that displays the number of MySQL queries, the amount of memory used by the page’s code, and if you are using PHP 5.4+ and a compatible webserver (most are compatible), the “time to first byte” (TTFB) and the time required to generate the full page. TTFB is used by Google for page-ranking purposes, and it will be the first of the two displayed.

Bron: Updraft Plus

 • UpdraftPlus simplifies backups and restoration. It is the world’s highest ranking and most popular scheduled backup plugin, with over two million currently-active installs. Backup your files and database backups into the cloud and restore with a single click!

Bron: Akismet

 • We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site. Maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

Bron: Jetpack door WordPress.com

 • Breng de mogelijkheden van de WordPress.com-cloud naar het zelfgehoste WordPress. Jetpack maakt het mogelijk je blog te verbinden met een WordPress.com-account om de uitgebreide mogelijkheden te gebruiken die normaal alleen beschikbaar zijn voor WordPress.com-gebruikers.

Bron: reSMUSH.it

 • reSmush.it Image Optimizer allow to use free Image optimization based on reSmush.it API. reSmush.it provides image size reduction based on several advanced algorithms. The API accept JPG, PNG and GIF files up to 5MB.

Bron: AutOptimize

 • Autoptimize maakt het optimaliseren van je site heel eenvoudig. Het kan scripts en stijlen aggregeren, verkleinen en cachen, integreert CSS standaard in de paginakop maar kan critical CSS ook inline plaatsen en het laden van de volledige CSS laten wachten, verplaatst en vervangt scripts naar de voettekst, en verkleint HTML. 

Bron: WP-Optimize

 • WP-Optimize is a revolutionary, all-in-one plugin that cleans your database, compresses your images and caches your site. Our cache feature is built around the world’s fastest caching engine. This simple, popular and highly effective tool has everything you need to keep your website fast and thoroughly optimized!

Bron: Reading Time WP

 • WP Reading Time let’s you easily add an estimated reading time to your WordPress posts. Activating the plugin will automatically add the reading time to the beginning of your post’s content.

Bron: WP-Mail-SMTP

 • WP Mail SMTP-plug-in lost problemen met e-mailbezorging eenvoudig op door de manier waarop uw WordPress-site e-mail verzendt te verbeteren en te wijzigen. We configureren de wp_mail() functie opnieuw om de juiste SMTP-hostreferenties te gebruiken of maken gebruik van een ingebouwde SMTP-e-mailprovider.

COOKIEBELEID

Met dit cookiebeleid informeert de website aanbieder de gebruiker over het gebruik van cookies of vergelijkbare opslagtechnologieën (genaamd ‘’cookies’’) op deze website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op uw toestel worden opgeslagen om bepaalde informatie of fotobestanden op te slaan, zoals pixels. De volgende keer dat u onze website op uw toestel bezoekt, wordt de opgeslagen informatie in de cookies overgedragen naar onze website (“First Party Cookie”) of naar een andere website waar de cookie toe behoort (“Third Party Cookie”).

Door de opgeslagen en terugkerende informatie, herkent de respectieve website dat u deze hebt bezocht met de browser die u gebruikt op uw toestel. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weer te geven in overeenstemming met uw voorkeuren.

In dat opzicht, wordt alleen de cookie zelf op het toestel geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen nadat u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven of als het strikt noodzakelijk is om de aangeboden service te gebruiken.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen blijven maken van onze service, worden alleen gebruikt wanneer we uw toestemming hebben ontvangen. Als u besluit verder te gaan op de website nadat de cookiebanner is weergegeven, stemt u in met het gebruik van cookies.

U kunt de cookie-instellingen natuurlijk op elk gewenst moment aanpassen, bijvoorbeeld door cookie categorieën te activeren of te deactiveren.

Onder de punt “Deactiveren en verwijderen van alle cookies” van dit cookiebeleid leest u hoe u cookies in het algemeen (d.w.z. inclusief de essentiële cookies) kunt deactiveren of verwijderen in uw browser.

Wettelijke basis

Wanneer de gebruiker / bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op basis van informatie van ons op onze website (‘’cookiebanner’’), de wettigheid van het gebruik wordt bovendien beheerst door art. 6 (1) (a) GDPR. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is een legitiem belang (dat wil zeggen interesse in analyseren, optimalisatie en economisch belang van onze website en diensten) in de zin van art. 6 (1) (f) GDPR.

Cookie categorieën

De door ons gebruikte cookies kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën, op basis van doel en functie:

 • Strikt noodzakelijke cookies;
 • Functionele cookies;
 • Prestatie-cookies;
 • Marketing cookies / cookies van derden / op toestemming gebaseerde cookies

STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

Strikt noodzakelijke cookies garanderen functies zonder welke u deze website en services niet zou kunnen gebruiken zoals bedoeld is. Deze cookies worden alleen door ons gebruikt en zijn daarom first party cookies. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in deze cookies alleen naar onze website wordt gestuurd.

De volgende strikt noodzakelijke cookies worden op onze website gebruikt:

NaamBeschrijving / DoelLooptijd
ckies_functionalDeactivering van functionele cookies1 Jaar
ckies_performanceDeactivering van prestatie cookies1 Jaar
ckies_marketingDeactivering van marketing cookies/cookies van derden/cookies op basis van toestemming1 Jaar

Het gebruiken van strikt noodzakelijke cookies op onze website, is mogelijk zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. Strikt noodzakelijke cookies kunnen daarom niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. Deze functie is alleen beschikbaar voor cookies waar u toestemming voor moet geven, d.w.z. de functionele, prestatie- en marketing cookies. U kunt de cookies echter op ieder moment deactiveren in uw browser (zie beneden, punt “Deactiveren en verwijderen van alle cookies”).

FUNCTIONELE COOKIES

Met de functionele cookies kan onze website informatie opslaan die al bekend is (zoals de geregistreerde gebruikersnaam of taalkeuze) en gebaseerd op deze informatie, u verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aanbieden. Deze cookies verzamelen en slaan alleen anonieme informatie op.

De volgende functionele cookies worden gebruikt op onze website:

NaamBeschrijving / DoelLooptijd
cookielawAls deze cookie aanwezig is, wordt de banner niet langer vertoond omdat de bezoeker het heeft geaccepteerd.1 Jaar
shdCookie om de bezoeker bij een volgende bezoek te identificeren1 Jaar
has_close_teaserGeeft aan of de gebruiker een teaser heeft gesloten zodat deze niet opnieuw verschijnt.Sessie

Je kunt op ieder moment kiezen om de Functionele Cookies uit te zetten (opt-out) door je cookie-instellingen aan te passen.

PERFORMANCE COOKIES

Prestatie-cookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om hun aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons om bijvoorbeeld te bepalen welke pagina’s op onze website worden bezocht en in welke inhoud bezoekers met name geïnteresseerd zijn. In het bijzonder kijken we naar het aantal bezoeken op een pagina, het aantal bezochte subpagina’s, de tijd besteedt op onze website, de volgorde van de bezochte pagina’s, welke zoektermen u naar ons hebben gebracht, de regio en indien van toepassing vanuit welke stad u onze website hebt bekeken. Ook leggen we beweging, clicks en het scrollen met de muis vast om te begrijpen welke gedeelten van onze website vooral interessant zijn voor bezoekers. Zodoende, kunnen we de inhoud op onze website aanpassen en optimaliseren om specifieker aan de behoefte van onze bezoekers te voldoen. Het IP-adres dat van je computer wordt doorgegeven, wegens technische redenen, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken over de verwerking van persoonsgegevens die worden gebruikt voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 lid 1 GDPR, om redenen die voortkomen uit een specifieke situatie van de gebruiker in kwestie. Om de bovengenoemde en andere rechten van de betrokkene uit te oefenen, kan de betrokken partij op ieder moment contact met ons opnemen via het contactadres, dat in het impressum of de privacyverklaring gevonden kan worden.

Je kunt op ieder moment kiezen om de Functionele Cookies uit te zetten (opt-out) door je cookie-instellingen aan te passen.

MARKETING COOKIES / COOKIES VAN DERDEN / OP TOESTEMMING GEBASEERDE COOKIES

Marketing cookies / Cookies van derden / op toestemming gebaseerde cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over bezochte websites door de bezoeker om zo doelgericht te adverteren voor de gebruiker.

Deactiveren en verwijderen van alle cookies

Je kunt je browserinstellingen zo instellen dat cookies normaliter niet op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en / of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermee eens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook, op ieder moment, cookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U vindt hoe dit in detail werkt via de helpfunctie van uw browser.

Onthoud a.u.b. dat het deactiveren van cookies kan leiden tot functionele restricties van onze website.