ACE

« Back to Glossary Index

Angiotensine-converterend enzym, een bloedwaarde die verhoogd kan zijn bij sarcoïdose, maar dat geldt niet voor alle sarcoïdosepatiënten.

« Back to Glossary Index