Anamnese

« Back to Glossary Index

Gesprek tussen arts en patiënt om de ziektegeschiedenis vast te stellen.

« Back to Glossary Index