Calcium

« Back to Glossary Index

Kalk. Het kalkgehalte kan in het bloed en/of de urine verhoogd zijn bij sarcoïdosepatiënten.

« Back to Glossary Index