CPK

« Back to Glossary Index

Zie Creatinefosfokinase:
Een enzym dat een rol speelt in de energievoorziening van de spieren, het hart en de hersenen.

« Back to Glossary Index