Depressie

« Back to Glossary Index

Een voortdurend aanwezige neerslachtige stemming die langer dan twee weken duurt.

« Back to Glossary Index