Echo(grafie)

« Back to Glossary Index

Onderzoeksmethode waarbij een afbeelding wordt gemaakt met behulp van onhoorbare geluidsgolven.

« Back to Glossary Index