Epidemiologisch onderzoek

« Back to Glossary Index

Onderzoek naar de verdeling van een ziekte binnen de samenleving en het zoeken naar een verband tussen het optreden van bepaalde ziekten en bepaalde omstandigheden zoals leef-en eetgewoonten.

Synonyms:
hits
« Back to Glossary Index