Fatigue Assesment Scale

« Back to Glossary Index

Vragenlijst waarmee de mate van vermoeidheid wordt gemeten.

« Back to Glossary Index