Gamma-GT

« Back to Glossary Index

Enzym dat aanwezig is in levercellen en cellen van de galwegen

« Back to Glossary Index