Hydroxychloroquine

« Back to Glossary Index

Zie Chloroquine:
Een medicijn dat veel gebruikt wordt tegen malaria en ook wordt gebruikt bij sarcoïdose, met name bij gewrichtsklachten of sarcoïdose van de ogen.

« Back to Glossary Index