Mindfulness

« Back to Glossary Index

Een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment.

« Back to Glossary Index