Polysomnografie

« Back to Glossary Index

Zie Slaaponderzoek:
Onderzoek waarbij tijdens de slaap hersengolven, hartritme, ademhalingspatronen, spierspanning, zuurstofgehalte in het bloed en de bewegingen van uw lichaam worden geregistreerd.

Synonyms:
1
« Back to Glossary Index