Reiki

« Back to Glossary Index

Een alternatieve behandelwijze waarbij via handoplegging de universele levensenergie wordt overgebracht naar de patiënt.

Synonyms:
1
« Back to Glossary Index