Slaapdeprivatie

« Back to Glossary Index

Slaaponthouding, het beletten van het slapen.

« Back to Glossary Index