SMS-scan

« Back to Glossary Index

Somatostatine-scan, een beeldvormend onderzoek, waarbij ontstekingshaardjes zichtbaar worden gemaakt met behulp van een radioactieve stof.

Synonyms:
5
« Back to Glossary Index