Systemische behandeling

« Back to Glossary Index

Behandeling die in het gehele lichaam werkzaam is. Medicatie wordt toegediend via de mond of per injectie of infuus.

Synonyms:
hits
« Back to Glossary Index