Ventilatoire beperking

« Back to Glossary Index

Stijging van de koolzuurspanning in het bloed als uiting van het falen van de longpomp.

« Back to Glossary Index